Uw kind in deskundige handen. Bijles van lerares die dagelijks voor de klas staat.
Nu GRATIS intakegesprek

Welkom

Ik bied hulp aan kinderen die op de basisschool zitten en moeite hebben met het bijhouden van de reguliere stof die aangeboden wordt op school.

De bijles vindt plaats in een huiselijke sfeer, waar kinderen zich thuis voelen en waar alle materialen voor handen zijn.

Eerst zal er een intakegesprek plaats vinden met de ouder(s) en eventueel ook de leerling.
Tijdens dit gesprek worden de problemen besproken. Aan de hand van dit intakegesprek zal ik een handelingsplan opstellen. Ook zullen we tijdens dit gesprek bepalen hoeveel bijles noodzakelijk is.
Om uw kind zo optimaal mogelijk te begeleiden zal ik in overleg met u, contact opnemen met de leerkracht van uw kind.

De bijles zal gegeven worden op een samen afgesproken tijdstip. In principe is dat mogelijk van maandag tot en met vrijdag tussen 18:00 en 21:00 uur. Is dit niet haalbaar voor uw kind is het ook mogelijk om bijles te krijgen op zaterdag of zondag.

Kosten

De bijles kost per uur 25 euro. Hierbij zijn lesvoorbereidingen, materialen en gesprekken met school inbegrepen. In principe worden lessen altijd contant betaald aan het einde van elke les.